Lidmaatschap WFRGDe lidmaatschapsprocedure van de WFRG

U meldt zich aan als lid van de WFRG door het indienen van een ingevuld aanmeldingsformulier, dat u hieronder vindt. Zowel de ledenadministratie als uzelf ontvangen een bericht van aanmelding.

Na acceptatie van uw aanmelding krijgt u van de WFRG ledenadministratie per e-mail een bevestigingsbrief met uw lidmaatschapsnummer. Ieder hoofdlid, jeugdlid en medelid - u bent in dat geval huisgenoot van een hoofdlid - ontvangt een eigen lidmaatschapsnummer.

Uw lidmaatschap gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari of per 1 juli van het lopende jaar.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op onze website vindt u de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, Jachtproeven reglement en doelstelling van de WFRG. Bij aanmelding wordt u gevraagd om hiermee akkoord te gaan.

Betalingswijze

Na aanmelding voor het lidmaatschap als hoofd- jeugd- of medelid ontvangt u een factuur voor de te betalen contributie. Hierop staan de bankgegevens en de betalingstermijn.
De contributie bedraagt per jaar:

Hoofdlid
24,00
Medelid
8,00
Jeugdlid
8,00

Zij, die op of na 1 juli van enig jaar lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse contributie.

Opzeggen lidmaatschap / informatie

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar.
Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de ledenadministratie via het e-mailadres: [email protected]

Aanmeldingsformulier

Vul onderstaand formulier zo correct mogelijk in. Zoals u het invult, zo komt het ook in de ledenadministratie. Denk ook aan spaties, hoofdletters, trema's en dergelijke.

Van verplichte velden zijn de titels met een sterretje * gemarkeerd.

Als u klaar bent, klikt u rechts onderaan op "Indienen".

Lidmaatschap

Persoonsgegevens

Adres

Contact

Op dit adres ontvangt u een afschrift van de aanmelding.

Overig

Akkoord

U kunt alleen lid worden, indien u instemt met de doelstellingen van de Werkende Flatcoated Retriever Groep en akkoord gaat met haar Statuten en Huishoudelijk Reglement. Links er naartoe vindt u in de inleiding van dit formulier.
U kunt alleen lid worden, indien u instemt met de privacyverklaring van de Werkende Flatcoated Retriever Groep. Deze kunt u hier downloaden.