Flow of Spirits Clouded Yellow (Nero)
Foto: Jeanette van Straaten
Cuivienen I am Rhossi jr
Foto: Katja Bechtold
Everlasting Joy of Magic Trust (Mila)
Foto: Caroline NilssonJACHTPROEVEN REGLEMENT 
 
VAN DE 
   
WERKENDE FLATCOATED RETRIEVER GROEP

 

 

VOORWOORD

Hierbij het jachtproeven reglement van De Werkende Flatcoated Retriever Groep. In dit reglement kunt u alles vinden over de opzet en uitvoering van de evenementen waaraan uw Flatcoated Retriever kunt meedoen.

Het reglement omvat totaal 36 pagina's, die wij op een later moment bij de bouw van onze website in een handige vorm beschikbaar gaan stellen. Tot die tijd kunt u het reglement als document in een apart venster openen om te lezen, in te zoeken of af te drukken. U kunt het Jachtproeven Reglement hier openen.  Excuses voor de overlast.
 
Zijn er nog vragen of opmerkingen, dan kunt  u hierover contact opnemen met het bestuur.
 
Het bestuur 25 november 2016