Er is nog een plaats beschikbaar voor de workshop Heelwork & steadyness op C nivo.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De privacy verklaring van de WFRG is beschikbaar als een PDF bestand.
Druk op de knop hieronder om deze te downloaden.

Privacyverklaring WFRG