WFRG Talentenjacht

Elk jaar wordt ergens in Zweden de "Flatmästerskapet" gehouden. Dit Mästerskapet (Kampioenschap) is een wedstrijd op het gebied van jachthondenproeven alleen voor Flatcoated Retrievers. Met wel meer dan 700 deelnemende combinaties is dit het grootste rasgebonden werkevenement in Scandinavië.

Geïnspireerd door dit geweldige evenement heeft de WFRG het plan opgevat om ook in Nederland een workingtest te organiseren voor alleen Flatcoated Retrievers. "Iets" kleiner van omvang wellicht, en ook zeker laagdrempeliger.
Onze ambitie is dat het een wedstrijd wordt voor alle Flatcoated Retrievers, niet zo zeer een kampioenschap maar een talentenjacht. Er valt uiteraard wel wat te winnen, per klasse de jaarlijkse Talentenprijs.

De WFRG Talentenjacht is opgedeeld in drie hoofdklassen (Starters, Novice en Open), aangevuld met een Veteranenklasse. In het Jachtproeven reglement kunt u vinden wat is vereist om in te kunnen schrijven. Elke klasse krijgt in eerste instantie vier proeven voorgeschoteld. De vijf hoogst geplaatste combinaties per klasse gaan uiteindelijk door naar de finaleproef.

De eerste editie van de Werkende Flatcoated Retriever Talentenjacht heeft plaatsgevonden op 16 juni 2018 in Heerle.

Agenda

Datum
Regio/Plaats
za 8 juni
HeerleDe inschrijving is gesloten

Inschrijven

Het tarief voor deelname in 2019 aan de WFRG Talentenjacht is dat van een workingtest: € 35,00 voor leden en € 45,00 voor niet-leden.

Reglement

Hieronder vindt u de beschrijving van de WFRG Talentenjacht, zoals opgenomen in hoofdstuk 9 van het Jachtproeven reglement. U wordt uiteraard geacht van het volledige reglement op de hoogte te zijn.

art. 9.14 Algemeen
De WFRG-Talentenjacht is een (speciale) workingtest waaraan uitsluitend Flatcoated Retrievers kunnen deelnemen. De workingtest bestaat in beginsel uit vier meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven, ingedeeld in drie klassen. Voor de beste vijf combinaties per klasse, mits zij alle apporten hebben binnen gebracht, volgt aansluitend een vijfde apporteerproef (de finaleproef). Het bestuur kan besluiten voor speciale doelgroepen extra, in dit reglement omschreven, klassen open te stellen.

art. 9.15 Doel
Het doel van de WFRG-Talentenjacht is om eens per jaar de prestaties van zoveel mogelijk Flatcoated Retrievers en op alle niveaus, in wedstrijdverband te vergelijken. Van dit evenement dient in het bijzonder een stimulerende werking uit te gaan met betrekking tot deelname aan jacht gerelateerde proeven.

art. 9.16 Relatie met reglementering workingtesten (hoofdstuk 8)

 1. De WFRG-Talentenjacht is een workingtest waarbij hoofdstuk 8 van dit Jachtproevenreglement van toepassing is.
 2. In afwijking met het voorgaande kent de WFRG-Talentenjacht echter een eigen, in artikel 9.16 omschreven verdeling van de klassen. De gevolgen hiervan voor de eisen per klasse worden in artikel 9.17 benoemd.

art. 9.17 De verdeling der klassen

 1. De WFRG-Talentenjacht wordt ingedeeld in drie (standaard)klassen, te weten de Starters klasse, de Novice klasse en de Open klasse. Daarnaast bestaat de mogelijk het evenement uit te breiden met een Veteranen klasse.
 2. Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse retrieverrasverenigingen of resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KNJV-jachthondenproeven, meervoudige apporteerproeven en veldwedstrijden.
 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Als tijdens of na de wedstrijd blijkt dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie en/of verwijdering uit de uitslag.
 4. De klasse indeling is als volgt:
  STARTERS KLASSE
  • voor honden met één of meerdere C-diploma’s;
  • voor honden met één of meerdere B-diploma’s, die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de Novice klasse;
  • voor honden met één of meerdere B-diploma’s met een maximaal puntenaantal van minder dan 68, die de leeftijd van 30 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de Novice klasse.
  NOVICE KLASSE
  • voor honden met één of meerdere B-diploma’s;
  • voor honden die in de starters klasse van een OWT tweemaal eindigden bij de eerste drie;
  • voor honden die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
  • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT;
  • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie;
  • voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de Open klasse.
  OPEN KLASSE
  • voor honden met één of meerdere A-diploma’s;
  • voor honden die in de Novice klasse van een OWT tweemaal eindigden bij de eerste drie;
  • voor honden die op eerdere workingtesten in de B2-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
  • voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT;
  • voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse vereniging bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U behaald hebben.
  VETERANEN KLASSE
  • voor honden die op de datum van deelname aan de WFRG-Talentenjacht minimaal de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt en in het betreffende kalenderjaar niet meer actief zijn geweest in het officiële wedstrijdcircuit;
  • de Veteranen klasse is vooral bedoeld om het actief blijven met de oudere hond te stimuleren. Het karakter van de Veteranen klasse is meer plezierig dan competitief.

N.B. Over de indeling van buitenlandse Flatcoated Retrievers op basis van in het buitenland behaalde werkresultaten beslist het bestuur.

art. 9.18 Eisen per klasse

 1. De in hoofdstuk 8, artikel 8.9 geformuleerde eisen per klasse zijn ook van kracht voor de WFRG-Talentenjacht, met dien verstande dat de eisen voor de C-klasse van toepassing zijn voor de Starters klasse, de eisen voor de B1-klasse voor de Novice klasse, de eisen voor de B2-klasse voor de Veteranen klasse en de eisen voor de A-klasse voor de Open klasse.
 2. De organisatie is gerechtigd om van bovenstaande 'Eisen per Klasse' af te wijken als dat door bijvoorbeeld terreinomstandigheden noodzakelijk wordt geacht.

art. 9.19 Certificaten en plaatsing

 1. Aan iedere deelnemer wordt een certificaat van deelname uitgereikt.
 2. Honden, die hebben deelgenomen aan de finaleproef zullen uiteindelijk worden gerangschikt op basis van het totale aantal punten over vijf proeven, echter in geval een hond in de finaleproef een apport niet binnenbrengt, zal deze hond lager worden geplaatst dan de hond die alle apporten binnenbrengt.
 3. Als twee of meer honden na de finaleproef met een gelijk aantal punten eindigen vindt plaatsing plaats op basis van het aantal punten in de finaleproef. Mocht er ook dan nog geen onderscheid bestaan dan is het aantal proeven met de hoogst toegekende score bepalend.
 4. Certificaatformulieren worden door het bestuur ter beschikking gesteld. Deze dienen, na volledig te zijn ingevuld en door de afgevaardigde of het comité te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de WFRG-Talentenjacht aan de rechthebbenden te worden uitgereikt.