Skip to content

De lidmaatschapsprocedure van de WFRG

U meldt zich aan als lid van de WFRG door een ingevuld aanmeldingsformulier (zie link onderaan deze pagina) te sturen naar de ledenadministratie.

Na acceptatie van uw aanmelding krijgt u van de WFRG ledenadministratie een bevestigingsbrief met uw lidmaatschapsnummer. Ieder hoofdlid, jeugdlid en medelid – u bent in dat geval huisgenoot van een hoofdlid – ontvangt een eigen lidmaatschapsnummer.

Uw lidmaatschap gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari of per 1 juli van het lopende jaar.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op deze website vindt u de Statuten, het Huishoudelijk ReglementJachtproeven reglement en doelstelling van de WFRG. Bij inschrijving wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Betalingswijze

Na aanmelding voor het lidmaatschap als hoofd- jeugd- of medelid ontvangt u een factuur voor de te betalen contributie. Hierop staan de bankgegevens en de betalingstermijn.
De contributie bedraagt:

    • Hoofdlid – € 30,00
    • Medelid  – € 10,00
    • Jeugdlid – € 10,00

Zij, die op of na 1 juli van enig jaar lid worden, betalen voor het lopende verenigingsjaar de helft van de jaarlijkse contributie.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar.

Copyright © [year] Werkende Flatcoated Retriever Groep | Cookies | Privacy verklaringen