Skip to content

De Werkende Flatcoated Retriever Groep is opgericht op 29 november 2016 door een klein aantal enthousiaste voorjagers die de geschiktheid en het gebruik van de Flatcoat als werkende retriever wil stimuleren. De WFRG is een door de Raad van Beheer op kynologisch gebied erkende rasvereniging.

Wat bezielt ons?

Wij zijn ons er van bewust dat er met betrekking tot de Flatcoated Retriever reeds twee andere rasverenigingen actief zijn, waarvan er ook één mede actief aandacht schenkt aan de rasspecifieke werkeigenschappen. Wat ons onderscheidt is dat wij voor alle werkende Flatcoated Retrievers, onafhankelijk van kwalificaties op het gebied van exterieur, de mogelijk willen bieden om tot op het hoogste niveau te kunnen wedijveren met elkaar en met andere retrieverrassen.

Deze insteek beoogt niet afstand te nemen van de heersende dual-purpose gedachte. Wij zijn echter van mening dat de verantwoordelijkheid voor het instandhouden en verbeteren van de dual-purpose-eigenschappen ligt bij de fokkers. Het uitwisselen van gegevens over gezondheid, exterieurkwalificaties en dus ook over werkkwalificaties, vormt in combinatie met de bestaande rasspecifieke fokreglementen, de basis voor een verantwoord fokproces.

Wat kunt u van ons verwachten?

De WFRG zal zich primair richten op de organisatie van een breed scala aan activiteiten en evenementen waarbij het gebruik en de Flatcoated Retriever centraal staat. Samenwerking met andere retriever-verenigingen wordt daarbij aangemoedigd. De behaalde werkkwalificaties worden met elke geïnteresseerde gedeeld. Informatie verspreiden we  via onze website en via de digitale nieuwsbrieven aan onze leden.

De WFRG streeft in de toekomst naar het toekennen van fokpredicaten op basis van erkende werkkwalificaties, als mogelijkheid voor een meer eenduidige classificatie van de werkeigenschapen van individuele ouderdieren.

Copyright © [year] Werkende Flatcoated Retriever Groep | Cookies | Privacy verklaringen